Ci7800 Spectrophotometer

Từ ý tưởng đến lập công thức màu, sản xuất và kiểm tra chất lượng, đầu quang phổ để bàn Ci7800 là thiết bị đọc màu tiên tiến nhất hiện nay

Judge QC - Tủ đèn

Tủ đèn / Hộp so màu

Crease Recovery - Góc hồi nhàu

Thử phục hồi nếp gấp, góc hồi nhàu

NetProfiler

Phần mềm đảm bảo chất lượng

Hộp so màu Verivide

Hộp so màu Verivide