Ci7800 Spectrophotometer


Từ ý tưởng đến lập công thức màu, sản xuất và kiểm tra chất lượng, đầu quang phổ để bàn Ci7800 là thiết bị đọc màu tiên tiến nhất hiện nay

Ứng dụng

Máy quang phổ để bàn X-Rite Ci7800 dạng cầu phản xạ cho phép quá trình điều khiển đúng với độ trung thực màu sắc hoàn hảo. Các công cụ này, khi kết hợp với NetProfiler và Phần mềm phân tích màu iMatch hoặc phần mềm Màu iQC, thiết lập một tiêu chuẩn mới để đo lường, quản lý và giao tiếp màu trong khi cung cấp một đường mòn kiểm toán chưa từng có trong một gói phần mềm đó là tính ổn định hơn, mang lại hiệu năng lặp lại và bảo trì, hiệu chuẩn dễ dàng hơn bất kỳ quang phổ để bàn dạng cầu phản xạ khác trên thị trường hiện nay.

Tiêu chuẩn

CIE No. 15, ASTM D1003, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722, ISO 7724/1