Ci7860 Spectrophotometer


Quang phổ để bàn Ci7860 thiết lập tiêu chuẩn màu kỹ thuật số chính xác nhất để kết nối các thông số màu sắc của các nhà cung cấp khác nhau trong chuỗi cung ứng.  

Ứng dụng

Máy quang phổ để bàn X-Rite Ci78600 dạng cầu phản xạ cho phép quá trình điều khiển đúng với độ trung thực màu sắc hoàn hảo. Các công cụ này, khi kết hợp với NetProfiler và Phần mềm phân tích màu iMatch hoặc phần mềm Màu iQC, thiết lập một tiêu chuẩn mới để đo lường, quản lý và giao tiếp màu trong khi cung cấp một đường mòn kiểm toán chưa từng có trong một gói phần mềm đó là tính ổn định hơn, mang lại hiệu năng lặp lại và bảo trì, hiệu chuẩn dễ dàng hơn bất kỳ quang phổ để bàn dạng cầu phản xạ khác trên thị trường hiện nay

Tiêu chuẩn

CIE No 15, ASTM D1003, ISO 7724/1