Crockmaster - Bền màu ma sát


Thử bền màu chà xát là phương pháp thử nghiệm cơ bản nhất. Crockmaster được thiết kế để sử dụng dễ dàng, đơn giản - có 2 loại quay tay và tự động

Ứng dụng

Thiết bị dùng thử độ bền màu – dây lem màu do chà sát vải, sợi ở dạng khô, ướt

Tiêu chuẩn

AATCC 8, AATCC 165

BS 2543, BS 3424: Part 14

ISO 105-X12
M&S C08
IKEA IOS-TM-0002, Mercedes Benz DBL 7384