Dây chuyền nhuộm cuộn ủ


Cấu hình:

  • Dây chuyền OPTIDYE-CPB trang bị hệ thống trục ép có xuất xứ ANDRITZ KUSTERS S-Rolls nguyên bản
  • Có khả năng nhuộm ngấm dạng “Máng ngấm” hoặc “Trên trục” hoặc cả hai
  • Hệ thống OPTIDOSE SERA 4:1/ 3+1 cho phép cấp chính xác tức thời các hóa chất
  • Cho phép nhuộm CPB cho cả vải dệt thoi lẫn dệt kim
  • 100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316

Ứng dụng

Dây chuyền nhuộm OPTIDYE-CPB cung cấp mức độ linh hoạt và cho phép người sử dụng để sản xuất có lợi nhuận trong thị trường hiện nay. Thậm chí với sản lượng mẻ nhỏ có thể tạo ra thu nhập lợi nhuận do chi phí sản xuất thấp.