Dụng cụ đánh giá

Thang xám / Thước xám

Đánh giá cấp độ thay đổi màu hoặc dây lem

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Ảnh chuẩn

Đánh giá các thay đổi bề ngoài của mẫu thử

Thang đo và thước đo

Thang đo và thước đo