Elmatear - Độ bền xé rách


Thiết bị thử độ bền xé rách vải kiểu kỹ thuật số

Ứng dụng

Elmatear là thiết bị thử độ bền xé rách kiểu Elmandorf có thể dùng cho các vật liệu như giấy, nhựa, vải và vải không dệt với các thang lực từ 14 A đến E. 

Tiêu chuẩn

ASTM D1424, ASTM D5734

EN 21974

ISO 13937-1, ISO 1974
M&S P29
TAPPI T414