Hệ thống kiểm soát vải thông minh Mahlo


1-    PERMASET VMT – Dwell Time Control

Hệ thống kiểm soát thời gian xử lý đáng tin cậy là yếu tố không thể thiếu đối với hiệu quả kinh tế sản xuất và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

2-    FAMACONT PMC – Weft Thread and Course density control

Hệ thống kiểm soát mật độ sợi ngang và vòng đan sợi: Kiểm soát chính xác mật độ sợi ngang hoặc mật độ số vòng đan của vải.

3-    GRAVIMAT FMI – Gram Measurement 
Hệ thống kiểm soát và điều khiển đo trọng lượng GSM vải liên tục và không tiếp xúc lên vải trên dây chuyền sản xuất.

4-    TEXTOMETER RMS – Residual Moisture Control
Kiểm soát và tối ưu hóa tính đồng nhất của độ ẩm còn lại trên vải để biến mục tiêu thông qua đo liên tục độ ẩm và kiểm soát quá trình sấy khô.

5-    ECOMAT AML – Exhaust air moisture control

Hệ thống Ecomat AML điều chỉnh năng lượng gia nhiệt cho các nhu cầu thực tế bằng cách giám sát các thành phần bay hơi của khí thải và kiểm soát yếu tố này thông qua tốc độ quạt hoặc kiểm soát hút khí xả

6-    ATMOSET SMT-15 – Steam consumpion control
Tối ưu hóa lượng nhiệt cấp vào các trống sấy tùy theo tính chất cũng như yêu cầu sấy của các sản phẩm khác nhau.