Hiệu chuẩn và Cấp giấy chứng nhận

Năng lực:

  • Lĩnh vực lực: Máy cường lực
  • Lĩnh vực ánh sáng:Tủ đèn
  • Lĩnh vực nhiệt độ: Máy giặt, máy sấy, tủ sấy, buồng sấy
  • Lĩnh vực tốc độ/ vòng quay: Máy giặt, máy sấy, máy thử xù lông, máy mài v.v.
  • Thời gian: thiết bị cài đặt giờ, bấm giờ
  • Lĩnh vực Khối lượng: cân, tạ chuẩn

Chứng chỉ: