Màng phim PVC


Màng phim PVC

 

Ứng dụng

  • Cho thử nghiệm độ dây lem màu của vật liệu nhựa, cao su

Tiêu chuẩn

N/A