Máy sấy lưới không sức căng


  •   Cấu hình tiêu chuẩn của máy có số lượng buồng sấy có thể từ 3-5 với chiều rộng khổ vải làm việc khác nhau từ 1600mm - 3600mm
  • Số lượng vải đi trong máy có thể được lựa chọn từ 1-3 lượt.
  • Cấu hình ½ buồng với hiệu ứng thổi tung và xông hơi vải với việc phun hơi nước trực tiếp vào vải bằng hơi nước bão hòa có sẵn để lựa chọn.
  • Các điều chỉnh cấu hình khác như sự kết hợp bộ hướng dẫn và hệ thống chỉnh tâm vải, hệ thống 01 hoặc 02 padder, xích dẫn vải đầu vào, thiết bị hồ biên và sấy biên vải có sẵn để lựa chọn.