Máy xén lông vải


  • Cấu hình tiêu chuẩn của máy có khổ rộng làm việc vải mở khổ khác nhau từ 1700mm - 2300mm.
  • Cấu hình 01 trống, với số lưỡi dao cong 20 hoặc 24
  • Dao cong và dao thẳng sản xuất tại Đức
  • Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy