Perspirometer - Bền màu mồ hôi


Perspirometer 

Ứng dụng

Bộ giá thử khả năng ố vàng của vải, sợi

Tiêu chuẩn

ISO 105 series, AATCC 15