SPL QC - Tủ đèn


Spectralight QC -Tủ đèn / Hộp so màu 

Ứng dụng

SpectraLight QC là tủ đèn không thể thiếu được lựa chọn để đánh giá màu sắc dưới ánh sáng ban ngày và các nguồn sáng chuẩn khác nhau Daylight, Incandescent “A,” Horizon, 3 nguồn fluorescents (lựa chọn kết hợp của  CWF, U30, U35, TL84), và UVA

Tiêu chuẩn

GEORGE AT ASDA, GOSSARD, H&M, LAND ROVER, MARKS AND SPENCER (M&S), MOTHERCARE

ADIDAS, ARCADIA, BANANA REPUBLIC,BHS, BOOTS, GAP / OLD NAVY / GAP OUTLET

MONSOON, NEW LOOK, NEXT Plc, NIKE, RENAULT, TESCO