Titan5 - Thử cường lực


Thiết bị thử cường lực

Ứng dụng

  • T27 Universal Pneumatic Jaws

Ngàm kẹp khí nén T27 cho tất cả các thử nghiệm kéo đứt, đột trượt mối nối và xé rách

  • T4 Button Holder (used with T27)

Bộ kẹp T4 thử nút cũng như độ an toàn của các phụ kiện đính kèm kết hợp với T27

  • T12 Attachments Kit (used with T27)

dùng kết hợp với T12 cho thử nghiệm độ an toàn của các phụ kiện đính kèm trên hàng may mặc

  • T18 Loop Bars

Thanh Loop dùng thử đặc tính kéo dãn, phục hồi của vật liệu có độ co dãn

Tiêu chuẩn

Thử độ bền vật liệu đính kèm

ASTM D2061            ASTM D4846         ASTM D7142          ASTM F963

BS 3084                  BS 4162                 BS 7907                 BS 8510

EN 15598               EN 16732                  EN 71-1                                

GB 6675              ISO 8124             JTA 8T 2012

M&S P115 series        M&S P122               M&S P124

Next TM37               Next TM42         Next TM45         Next TM46

UNE 40902

 

Thử độ nén thủng

ASTM D3787            ASTM D4830          ASTM D5748          

ASTM D6797           ASTM D751

EN 12332-1               EN 14704-2          EN 388              EN 71-1

ISO 3303                 ISO 9073-5

WSP 110.5

 

Thử độ bền vải

ASTM D5034           ASTM D5035

EN ISO 13934-1       EN ISO 13934-2     EN ISO 1421

GB/T 3923.1             GB/T 3923.2

ISO 3376 (IUP 6)       ISO 5081            ISO 5082          ISO 9073-3

JIS L1096

M&S P11               M&S P11A          M&S P11B      

M&S P11C        M&S P43

Next TM27           Next TM36

 

Thử độ bền & độ trượt đường may

ASTM D1683         ASTM D4034            ASTM D434           ASTM D5822

GB/T 2660-2666      GB/T 14272          GB/T 18132

EN ISO 13933-3       EN ISO 13935-1           EN ISO 13935-2        

EN ISO 13936-1      EN ISO 13936-2

M&S P12           M&S P12A          M&S P12B         M&S P12C

Next TM16 series

 

Thử độ giãn dài

ASTM D4964                       ASTM D6614                       BS 4952

DECATHLON DS-275        EN 14704-1

FZ/T 70005                          FZ/T 70006

JIS L1096

M&S P14 series                 M&S P15 series

Next TM21 series

 

Tear Strength

ASTM D2212          ASTM D2261           ASTM D2724                      

ASTM D5587             ASTM D5735

BS 3424: Part 5 

EN ISO 11644 (IUF 470)  EN ISO 13937-2     EN ISO 13937-3                 

EN ISO 13937-4

GB/T 2711                            JIS L1096                               Next TM25

 

Yarn Strength

ASTM D1578                       ASTM D2256                      

GB/T 3916                            BS1932-2

EN ISO 2062                        ISO 6939

M&S P70