Wrinkle Recovery- Hồi phục nếp nhăn


Xác định độ hồi phục nếp nhăn của vải

Ứng dụng

Xác định độ hồi phục nếp nhăn của vải

Tiêu chuẩn

ISO 9867, M&S P123, ENKA 3061 and AATCC 128