Colorfast to wash

Phương pháp Bền màu giặt dùng để đánh giá độ bền màu của vải khi giặt thông thường. Màu vải bị phai, bị dây và sự thay đổi bề mặt dưới tác động của chất tẩy và sự mài mòn được mô phỏng trong quy trình giặt 45 phút với máy giặt Gyrowash.

Sign up for advice

  • Hotline

    0938 078 338

  • email

    info@thachanhvang.com