Thử Xù lông & Xước móc

Thử Xù lông & Xước móc

Random Tumble Pilling Tester/Impulse
Cork Liner – per pack (50) 457± 2mm length
Grey Cotton Sliver – per pack (approx. 1 m)

Orbitor Pilling & Snagging Tester and SnagPod
SnagPod Felt-Covered Polyurethane Tubes – per pack (4)
Cork Liners for Orbitor Pilling Boxes (mounted on steel plates) – per set (6)
Moulded Polyurethane Pilling Tubes (140.25mm long) – per pack (4)

AATCC Photographs for Single and Double Needle Seams – per set (2)
ASTM D 3512 Photographic Standards – per set (5)
SnagPod Reference Photographs – per set (9)
IWS Pilling Photographs SM 54 for knitted fabrics – per set
EMPA Photographic Standards – per full set (3 x 4 Woven & 3 x 4 Knitted)
IWS Pilling Photographs SM 50 for woven fabrics – per set
Mace Snag Photographs (suitable for use with ASTM D3939) – per set (9)

Tính năng & Ưu điểm

Pilling Tube

Felt-covered Pilling Tube

Ảnh chuẩn

Snagging bar

SnagPod

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com