Titan5 - Thử cường lực


Thiết bị thử cường lực

Ứng dụng

  • T27 Universal Pneumatic Jaws

Ngàm kẹp khí nén T27 cho tất cả các thử nghiệm kéo đứt, đột trượt mối nối và xé rách

  • T4 Button Holder (used with T27)

Bộ kẹp T4 thử nút cũng như độ an toàn của các phụ kiện đính kèm kết hợp với T27

  • T12 Attachments Kit (used with T27)

dùng kết hợp với T12 cho thử nghiệm độ an toàn của các phụ kiện đính kèm trên hàng may mặc

  • T18 Loop Bars
Thanh Loop dùng thử đặc tính kéo dãn, phục hồi của vật liệu có độ co dãn

Tiêu chuẩn

Thử độ bền vật liệu đính kèm
ASTM D2061            ASTM D4846         ASTM D7142          ASTM F963
BS 3084                  BS 4162                 BS 7907                 BS 8510
EN 15598               EN 16732                  EN 71-1                                
GB 6675              ISO 8124             JTA 8T 2012
M&S P115 series        M&S P122               M&S P124
Next TM37               Next TM42         Next TM45         Next TM46
UNE 40902
 
Thử độ nén thủng
ASTM D3787            ASTM D4830          ASTM D5748          
ASTM D6797           ASTM D751
EN 12332-1               EN 14704-2          EN 388              EN 71-1
ISO 3303                 ISO 9073-5
WSP 110.5
 
Thử độ bền vải
ASTM D5034           ASTM D5035
EN ISO 13934-1       EN ISO 13934-2     EN ISO 1421
GB/T 3923.1             GB/T 3923.2
ISO 3376 (IUP 6)       ISO 5081            ISO 5082          ISO 9073-3
JIS L1096
M&S P11               M&S P11A          M&S P11B      
M&S P11C        M&S P43
Next TM27           Next TM36
 
Thử độ bền & độ trượt đường may
ASTM D1683         ASTM D4034            ASTM D434           ASTM D5822
GB/T 2660-2666      GB/T 14272          GB/T 18132
EN ISO 13933-3       EN ISO 13935-1           EN ISO 13935-2        
EN ISO 13936-1      EN ISO 13936-2
M&S P12           M&S P12A          M&S P12B         M&S P12C
Next TM16 series
 
Thử độ giãn dài
ASTM D4964                       ASTM D6614                       BS 4952
DECATHLON DS-275        EN 14704-1
FZ/T 70005                          FZ/T 70006
JIS L1096
M&S P14 series                 M&S P15 series
Next TM21 series
 
Tear Strength
ASTM D2212          ASTM D2261           ASTM D2724                      
ASTM D5587             ASTM D5735
BS 3424: Part 5 
EN ISO 11644 (IUF 470)  EN ISO 13937-2     EN ISO 13937-3                 
EN ISO 13937-4
GB/T 2711                            JIS L1096                               Next TM25
 
Yarn Strength
ASTM D1578                       ASTM D2256                      
GB/T 3916                            BS1932-2
EN ISO 2062                        ISO 6939
M&S P70