Color fastness test

Heat press durability

Bền màu ma sát được dùng để đánh giá mức độ của màu sắc mà có thể bị lem từ bề mặt vải có màu sắc đến những bề mặt khác bằng cách cọ xát như vải bọc, thảm và...

Light fastness

Phương pháp Bền màu ánh sáng là một phương thức phổ biến được sử dụng gần đây để xác định độ bền màu ánh sáng của vải. Mẫu vải được đặt dưới nguồn sáng nhân tạo được mô phỏng như...

Color resistant to friction

Bền màu ma sát được dùng để đánh giá mức độ của màu sắc mà có thể bị lem từ bề mặt vải có màu sắc đến những bề mặt khác bằng cách cọ xát như vải bọc, thảm và...

Colorfast to wash

Phương pháp Bền màu giặt dùng để đánh giá độ bền màu của vải khi giặt thông thường. Màu vải bị phai, bị dây và sự thay đổi bề mặt dưới tác động của chất tẩy và sự mài mòn...

Color resistant to perspiration – Yellowing

Phương pháp Bền màu mồ hôi dùng để đánh giá độ bền màu của vải dưới sự tác động của mồ hôi. Một mẫu vải màu và vải đa sợi được làm ướt như để mô phỏng mồ hôi, sau...