NetProfiler

  • Kiểm tra và tối ưu hóa thiết bị theo tiêu chuẩn NIST, xác định thiết bị nào cần phải hiệu chuẩn lại
  • Giảm thiểu sai lệch màu sắc giữa các thiết bị
  • Đảm bảo độ đồng nhất giữa các thiết bị trong chuỗi cung ứng

 

Sign up for advice

  • Hotline

    0938 078 338

  • email

    info@thachanhvang.com