Titan

Universal Strength Tester

The strength of a material under stretching in one direction / Thử cường lực của vật liệu khi được kéo căng về một hướng

Designed for accuracy, efficiency and ease of use / Được thiết kế với độ chính xác cao, sử dụng dễ dàng và hiệu quả

Pre-loaded 700+ test methods and easy to upgrades* for TestWise software with latest revision / Tích hợp hơn 700 phương pháp thử và dễ dàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Testwise

Reliable & consistent results: Automated test set-up / Kết quả tin cậy & đồng nhất nhờ việc cài đặt tự động giúp kiểm soát thiết bị tốt

Feature & Advantage

Accuracy, efficiency and ease of use

Cost efficience: pre-loaded 700+ test methods and easy to upgrades* for TestWise software with latest revision

AUTOMATIC TEST PARAMETERS SETUP

Faster testing: Easy to use - quick-change load cells and jaw face

Specification

Sign up for advice

  • Hotline

    0938 078 338

  • email

    info@thachanhvang.com