Color Management Solutions

Color Management

Color iMatch

Phần mềm Phối và Lập công thức màu Phân tích màu nhanh, chính xác Tối ưu từng công thức cho chi phí và màu chính xác nhất Tích hợp với phần mềm đánh giá kiểm soát chất lượng Có khả...

Color iQC

Xác định mẫu có nằm trong dung sai cho phép không, nếu không, đưa ra gợi ý để có thể đạt được thông số mong muốn Phân tích tại sao xảy ra lỗi về màu sắc Xác định các chỉ...

NetProfiler

Kiểm tra và tối ưu hóa thiết bị theo tiêu chuẩn NIST, xác định thiết bị nào cần phải hiệu chuẩn lại Giảm thiểu sai lệch màu sắc giữa các thiết bị Đảm bảo độ đồng nhất giữa các thiết...

Ci7xxx – Benchtop Spectrophotometers

the highest accuracy and repeatability for precise color measurement and quality control across the supply chain. They are used for standard creation, color formulation, and quality control Features & Benefits Offers best-in-class inter-instrument agreement and repeatability for the most consistent and accurate results Offers UV illumination to measure samples with optical brightening...