Vải bù trọng

Vải bù trọng

Proview

Thư viện ảnh chuẩn đánh giá mẫu thử

TruFade - Bền màu ánh sáng

Thiết bị thử độ bền màu ánh sáng, thời tiết bằng đèn Xenon

Thử mài mòn

Vật tư thử nghiệm Martindale

Wascator - Độ co rút sau giặt

Máy giặt thử nghiệm độ co rút, ổn định vải tiêu chuẩn Châu Âu

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Thử xù lông - Thử xước móc

Vật tư thử nghiệm độ xù lông và xước móc của vải

Wrinkle Recovery- Hồi phục nếp nhăn

Xác định độ hồi phục nếp nhăn của vải

Bột giặt - Tiêu chuẩn Mỹ

Bột giặt thử độ co, độ bền màu Tiêu chuẩn Mỹ

Len xanh chuẩn

Len xanh chuẩn thử độ bền màu ánh sáng, khí hậu

Crease Recovery - Góc hồi nhàu

Thử phục hồi nếp gấp, góc hồi nhàu

Ảnh chuẩn

Đánh giá các thay đổi bề ngoài của mẫu thử

Bột giặt - Tiêu chuẩn nội địa

Bột giặt - Tiêu chuẩn nội địa

Bộ thử độ ố vàng

Bộ thử độ biến vàng

Vải đơn sợi

Vải thử nghiệm đơn sợi