Color iMatch

  • Phần mềm Phối và Lập công thức màu
  • Phân tích màu nhanh, chính xác
  • Tối ưu từng công thức cho chi phí và màu chính xác nhất
  • Tích hợp với phần mềm đánh giá kiểm soát chất lượng
  • Có khả năng xây dựng và điều chỉnh cơ sở dữ liệu màu

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com