Căng – Định hình: EFFE

Tính năng nổi bật:

– hệ thống nozzle điều chỉnh được độ cao
– có bộ prewashing padder
– hệ thống lọc tự động độc lập cho từng buồng
– hệ thống xích chổi thu hồi nhiệt tiết kiệm năng lượng
– hệ thống sấy biên trong từng buồng

Tiêu chuẩn

height-adjustable nozzle structure

padder prewashing unit

independent automatic filter system for each chambers

heat recovery economizer unit torlon bushes chain structure

in chamber edge drying system

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com