Đánh giá trực quan


Việc đánh giá trực quan sẽ được thực hiện trong cùng điều kiện để đảm bảo kết quả đánh giá được tương đồng
– Nguồn sáng chuẩn được chỉ định
– Màu sắc xung quanh
– Bảng nghiêng
– Đánh giá viên đã qua kiểm tra màu sắc

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com