Color iMatch


Color iMatch cung cấp giải pháp màu ứng dụng cho ngành sơn, nhựa và dệt nhuộm đảm bảo việc phân tích và lập công thức màu nhanh, chính xác

Ứng dụng

Khả năng Phân tích màu của nhiều nhiều mẫu hơn từ trong suốt đến đục, từ cho ứng dụng tráng phủ màu đến nhuộm màu