Vật tư thử nghiệm

Vải đa sợi

Vải đa sợi DW, #1, #10, #10A, #41, #42, #49

Vải chà xát cotton

Vải Cotton thử bền màu chà xát

Vải bù trọng

Vải bù trọng

Thử mài mòn

Vật tư thử nghiệm Martindale

Thang xám / Thước xám

Đánh giá cấp độ thay đổi màu hoặc dây lem

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Thử xù lông - Thử xước móc

Vật tư thử nghiệm độ xù lông và xước móc của vải

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Nỉ thử nghiệm

Nỉ thử nghiệm

Bột giặt - Tiêu chuẩn Mỹ

Bột giặt thử độ co, độ bền màu Tiêu chuẩn Mỹ

Len xanh chuẩn

Len xanh chuẩn thử độ bền màu ánh sáng, khí hậu

Màng phim PVC

Màng phim PVC

Ảnh chuẩn

Đánh giá các thay đổi bề ngoài của mẫu thử

Bột giặt - Tiêu chuẩn nội địa

Bột giặt - Tiêu chuẩn nội địa

Bộ thử độ ố vàng

Bộ thử độ biến vàng