Hiệu chuẩn

Việc hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm định kỳ rất quan trọng giúp chúng ta biết được TÌNH TRẠNG thiết bị và từ đó TỰ TIN về kết quả thử nghiệm của Phòng Thí nghiệm

Với kiến thức và hiểu biết về ngành dệt may nói chung và lĩnh vực thử nghiệm dệt may nói riêng, đội ngũ kỹ thuật TAV tự tin cung cấp các gói dịch vụ đáp ứng nhu cầu hiệu chuẩn khác nhau của khách hàng.

Quy trình hiệu chuẩn của chúng tôi được công nhận và tuân thủ ISO 17025 với số công nhận Vilas 859.

 

Quy trình Hiệu chuẩn theo ISO 17025 được Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) công nhận

Đào tạo chính hãng

Đối tác Dịch vụ được ủy quyền

Được công nhận ISO 17025 theo nhiều lĩnh vực trên từng thiết bị