Bộ Đánh giá độ co sau giặt

Bộ Đánh giá độ co sau giặt theo tiêu chuẩn quốc tế, dùng chung cho cả AATCC & ISO…

Khung đánh giá được dùng để đánh dấu vải tại các vị trí khác nhau để đo độ thay đổi kích thước sau khi giặt

Thước phần trăm để đánh dấu và đọc kết quả trực tiếp theo tỉ lệ % sau khi thử nghiệm.

Tính năng & Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com