Bột giặt thử nghiệm

Bột giặt thử nghiệm

ECE Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) without optical brightener
ECE Formulation Phosphate Reference Detergent (B), without optical brightener

IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) with optical brightener
IEC Formulation Phosphate Reference Detergent (B) with optical brightener

Domestic detergents:
Ultra Tide – Powder & Liquid
Perwoll
Persil
Ariel

Tính năng & Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com