Ci7xxx – Quang phổ

Quang phổ Phân tích màu

Ideal for manufacturers that need to seamlessly communicate, share, and coordinate color-critical values and specifications

Đọc, phân tích màu; trao đổi, chia sẻ các giá trị thông số, đặc tính của màu sắc

 

Ci7830 ideal with strict tolerances / Ci7830 phù hợp khi yêu cầu cao về dung sai

Ci7630 ideal with less demanding tolerances / Ci7630 phù hợp trong trường hợp không đòi hỏi cao về dung sai

Tính năng & Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com