Orbitor

Thử Xù lông - Xước móc

Màn hình cảm ứng chỉ dẫn – dễ dàng sử dụng, không cần mất nhiều thời gian để học phương pháp thử

Dễ sử dụng: dễ thay phụ kiện và gắn mẫu

Kết quả chính xác và đồng nhất

 

Tính năng & Ưu điểm

Màn hình cảm ứng chỉ dẫn

– dễ dàng sử dụng, không cần mất nhiều thời gian để học phương pháp thử

 

Dễ sử dụng:

dễ thay phụ kiện và gắn mẫu

Tin cậy

Kết quả chính xác và đồng nhất

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com