Thang xám

Đánh giá độ thay đổi màu và lem màu

Thang xám (Thước xám) dùng để đánh giá độ thay đổi màu và lem màu dùng trong các phương pháp thử bền màu. Thang xám giúp xác định cấp độ từ 1 đến 5, với 5 là ‘tốt’ và 1 là ‘kém’.

Tính năng & Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com