Vải đơn sợi

Vải đơn sợi

Acrylic, 113cm width ISO – 105 F05
Cotton Drill (for Dry Cleaning Fabric), 150cm width I- SO 105 D01
Cotton Limbric, 113cm width – ISO 105 F02
Polyamide 6.6 (nylon), 107cm width – ISO 105 F03
Polyester, 115cm width – ISO 105 F04
Viscose Rayon, 150cm width – ISO 105 F02
Wool Adjacent Fabric, 150cm width – ISO 105 F01

Tính năng & Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com