WickView

Thử độ thấm dẫn nước

Using advanced imaging to track and record moisture transfer through a garment, helping understand its effectiveness at moisture management and wicking behaviour
Sử dụng hình ảnh để theo dõi và ghi nhận độ thấm dẫn của chất lỏng qua sản phẩm dệt may, giúp hiểu được tính hiệu của của việc kiểm soát độ thấm dẫn của vật liệu

Tính năng & Ưu điểm

Hệ thống hình ành phân tích việc thấm dẫn nước

Phần mềm chỉ dẫn thực hiện thử nghiệm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com