Dịch vụ Hiệu chuẩn và Cấp giấy chứng nhận

Quy trình Hiệu chuẩn – Theo chuẩn ISO 17025-2017


Capability (Năng lực):
- Force: Tensile
(Lĩnh vực lực: Máy cường lực)
- Lighting: Light booths/Light boxes/Viewing cabinets
(Lĩnh vực ánh sáng: Tủ đèn)
- Temperature: Washers/Washing Machines, Dryers, Oven, Chambers
(Lĩnh vực nhiệt độ: Máy giặt, máy sấy, tủ sấy, buồng sấy)
- Speed: Washers/Washing Machines, Pilling Tester, Martindale
(Lĩnh vực tốc độ/ vòng quay: Máy giặt, máy sấy, máy thử xù lông, máy thử mài mòn…)
- Time: Timer
(Thời gian: thiết bị cài đặt giờ, bấm giờ)
- Mass: Perspirometer, Weight, Balance
(Lĩnh vực Khối lượng: cân, tạ chuẩn)

 Hiệu chuẩn và Chứng nhận thiết bị X-Rite

Chúng tôi là Đối tác dịch vụ được chứng nhận của X-Rite tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ:

- Bảo trì và sửa chữa phòng ngừa
- Xác minh và chứng nhận
Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thiết bị như:
- Máy đo quang phổ Để bàn: Model Ci7800, Ci7600, Ci7500, Ci4200, CE7000A, Ci7, Ci5, v.v. -
- Máy đo quang phổ cầm tay: Ci64, Ci62, Ci60, SP64, SP64, SP60, CE XTH, MA92, MA94, MA96, v.v. Tủ đèn Rọi sáng chuẩn: SPL QC, SPL 3, SPL 2, Judge QC, Judge 2, v.v.

Certificate: