Sửa chữa & Phụ tùng

Kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi, được đào tạo bài bản &hậu thuẫn bởi đội ngũ chuyên gia của các nhà sản xuất hàng đầu, sẽ giúp nhanh chóng khắc phục những hư hỏng của thiết bị, giảm thiểu thời gian ngừng máy.

Chúng tôi là Đối tác dịch vụ được chứng nhận của X-Rite tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Dịch vụ Hiệu chuẩn và Cấp giấy chứng nhận

Corem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Chứng nhận thiết bị X-Rite

Hiệu chuẩn thiết bị X-Rite

Hiệu chuẩn và Chứng nhận thiết bị

Hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn X-Rite

Hiệu chuẩn và Chứng nhận thiết bị X-Rite

Hiệu chuẩn và Chứng nhận thiết bị X-Rite