Độ bền giặt

Bền màu ma sát được dùng để đánh giá mức độ của màu sắc mà có thể bị lem từ bề mặt vải có màu sắc đến những bề mặt khác bằng cách cọ xát như vải bọc, thảm và hàng may mặc thông dụng. Mẫu thử được cọ xát với vải ma sát trắng để đánh giá độ lem màu. Bền màu ma sát được dùng để đánh giá mức độ của màu sắc mà có thể bị lem từ bề mặt vải có màu sắc đến những bề mặt khác bằng cách cọ xát như vải bọc, thảm và hàng may mặc thông dụng. Mẫu thử được cọ xát với vải ma sát trắng để đánh giá độ lem màu. Bền màu ma sát được dùng để đánh giá mức độ của màu sắc mà có thể bị lem từ bề mặt vải có màu sắc đến những bề mặt khác bằng cách cọ xát như vải bọc, thảm và hàng may mặc thông dụng. Mẫu thử được cọ xát với vải ma sát trắng để đánh giá độ lem màu.

Tiêu chuẩn

AATCC TM8

ISO 105-X12

ISO 105-X12

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com