Important notes on supply of domestic detergents / Lưu ý quan trọng về việc cung cấp chất tẩy (bột giặt) nội địa


Detergents used in test methods sometimes are domestic subject to customer’s reference. Specifications of these detergents may vary depending on each domestic market or sometimes promotion programs at specific period. Therefore, we cannot guarantee that domestic detergents other than those standard reference ones (ECE, IEC, AATCC,…) will come in the same pack size, or have the same product code/spec number until firm order confirmation is received. However, we can assure that the unit price will maintain unchanged for the new pack size that replaces for the one that is no longer readily available in the market. Therefore, the final total value of the order will not be impacted for the same quantity you acquire equivalently.
Chất tẩy (bột giặt) dùng trong các Phương pháp thử đôi khi là chất tẩy nội địa theo chỉ định của Khách hàng. Quy cách của chất tẩy có thể thay đổi tùy theo từng thị trường nội địa hoặc các chương trình khuyến mãi tại từng thời điểm. Do do, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bột giặt nội địa ngoài chất tẩy tiêu chuẩn (ECE, IEC, AATCC,…) sẽ có cùng quy cách đóng gói hoặc cùng mã hàng hóa cho đến khi nhận được xác nhận đặt hàng chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo đơn giá sẽ không đổi cho mẫu mã bao bì mới thay thế cho loại chúng tôi đã chào giá không còn sản xuất. Do vậy, tổng giá trị cuối cùng của đơn hàng sẽ không bị ảnh hưởng cho số lượng tương ứng đã quy đổi mà quý công ty cần sử dụng.