So sánh TRUBURST / BURSTING / MULLEN TESTER

Mullen tester là một thiết bị thử độ bục của vải 100% thao tác bằng tay, đồng hồ hiện thị kim chỉ. Sai số kết quả thử nghiệm 70-80% là do người vận hành còn 20-30% còn lại là do sai số của máy.

– Sai số của máy cao là do độ phân giải của kim chỉ cao, thiết bị sử dụng bơm dầu để tăng áp lực phá vỡ mẫu thử, dầu đi trong hệ thống cũng bị giảm đi khi đến đồng hồ hiện thị. Máy không có chức năng hoặc quy định màng cao su sử dụng khi màng cao su giãn nếu sử dụng thì máy không thể trừ đi được áp lực, độ giãn của vảisai số lớn ảnh hưởng đến kết quả

– Người vận hành ảnh hưởng đến quả không kém, kết quả sai do người vận hành thao tác sai (gắn mẫu, điều chỉnh cần gạt, lực ép mẫu….) tất cả những vấn đề này đều ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

Bursting tester là một loại máy Bán tự động ( gần như tự động ) ở loại máy thử độ bục này thì sai số kết quả thử nghiệm do máy móc được giảm xuống còn 5%. Ưu điểm ở loại máy này là độ phân giải kết quả nhỏ có thể lên đến 0,001 máy sử dụng hệ thống khí nén để tăng áp lực phá vỡ mẫu thửkết quả ổn định hơn.

– Đối với loại máy Bán tự động nhưng sai số kết quả quả thử nghiệm 80-90% đối với loại máy này là do người vận hành bởi vì áp lực vòng kẹp đè lên mẫu điều chỉnh bằng tay (vì đối với từng loại vải khác nhau thì áp lực ép lên mẫu cũng khác nhau. Khi vận hành người vận hành phải đọc phương pháp thử và phải được huấn luyện (để vận hành đúng người vận hành cài đặt đúng các thông số cài đặt).

– Nhược điểm thứ 2 là máy cũng không thể trừ được khoảng cách ban đầu (nếu màng cao su sử dụng lâu ngày bị giãn)

– Tất cả sai số kết quả thử nghiệm đa số đều do người vận hành.

Để giải quyết vấn đề tại sao lại không chọn một thiết bị giảm thiểu sai số do thiết bị . giảm chi phí và thời gian huấn luyện người vận hành.

Truburst 4 là một thiết bị Tự Động hoàn toàn. Độ phân giải của thiết bị nhỏ. Phương pháp thử được tích hợp sẵn bên trong máy (giảm chi phí và thời gian đào tạo người vận hành). Áp lực vòng kẹp , tốc độ tăng áp lực đều tự động hoàn toàn . giảm đi sai số do người vận hành.

https://www.youtube.com/watch?v=1PubB7a5Iys

– Máy có chức năng kiểm tra và trừ đi các giá trị bị nhiễu do màng cao su (check diaphragm)

– Máy có chức hiệu chuẩn áp suất tự động (nếu áp suất đầu vào không ổn định) Để đảm bảo rằng các kết quả cho ra không bị sai số do áp không ổn định (automatic flow calibration)