Thử giày bảo hộ

“Giày bảo hộ được thiết kế để bảo vệ chân khỏi các tình huống nguy hiểm, đặc biệt phải đảm bảo tính hiệ quả để bảo vệ chân – ông Peter Goodwin, chuyên gia Kỹ thuật của James Heal, chia sẻ – “Việc thử giày bảo hộ cần thiết để quyết định giày có đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn trong điều kiện làm việc khắc nghiệt”.

Dưới đây là một số điểm thường được dùng để đánh giá:

  • Phù hợp tiêu chuẩn an toàn: Giày bảo hộ phải đáp ứng mộ số tiêu chuẩn cụ thể về an toàn như EN, ISO, ASTM, OSHA, or ANSI. Việc thử nghiệm đảm bảo giày phải đáp ứng các tiêu chuẩn này và có thể bảo vệ được chân. Các tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với các đặc tính như kháng gập gãy, khả năng chịu nén, khả năng chống xuyên thủng hay trơn trượt .
  • Lỗi và điểm yếu: Việc thử nghiệm giúp phát hiện các lỗi hay điểm yếu khi thiết kế giày bảo hộ. Thông tin này có thể giúp nhà sản xuất cải tiến sản phẩm và tối ưu hóa việc bảo vệ .
  • Độ bền: Giày bảo hộ phải có độ bền trong thời gian nhất định, việc thử nghiệm cũng giúp quyết định độ bền trong bao lâu. Thông tin này giúp cho người sử dụng biết được thời gian cần phải thay khi bị hao mòn .