Sản phẩm của X-rite

Color iQC

Phần mềm đánh giá màu iQC

Ci64

Ci64 - quang phổ cầm tay chính xác nhất của X-Rite với 3 lựa chọn mô phỏng SPIN/SPEX, độ bóng và UV

Ci7860 Spectrophotometer

Quang phổ để bàn Ci7860 thiết lập tiêu chuẩn màu kỹ thuật số chính xác nhất để kết nối các thông số màu sắc của các nhà cung cấp khác nhau trong chuỗi cung ứng.

SPL QC - Tủ đèn

Spectralight QC - Tủ đèn / Hộp so màu

Ci62

X-Rite Ci62 portable sphere spectrophotometer

Color iMatch

Phần mềm Phân tích công thức màu ứng dụng cho các ngành công nghiệp

Ci7800 Spectrophotometer

Từ ý tưởng đến lập công thức màu, sản xuất và kiểm tra chất lượng, đầu quang phổ để bàn Ci7800 là thiết bị đọc màu tiên tiến nhất hiện nay

Judge QC - Tủ đèn

Tủ đèn / Hộp so màu

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

Bộ thử độ mù màu Munsell 100

NetProfiler

Phần mềm đảm bảo chất lượng