Cân nhắc khi xây dựng Phòng thí nghiệm chuẩn được công nhận

Cân nhắc khi xây dựng Phòng thử nghiệm dệt may


Vị trí phòng thí nghiệm
Điều kiện xung quanh
Diện tích phòng
Số người trung bình sẽ làm việc trong phòng, số lần ra vào
Vật dụng trong phòng và các nguồn có thể phát nhiệt như máy tính, đèn, động cơ,…
Bố trí vật dụng như bàn ghế, kệ