Cân nhắc khi xây dựng Phòng thí nghiệm chuẩn được công nhận

Cân nhắc khi xây dựng Phòng thử nghiệm dệt may

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch cho một phòng thử nghiệm dệt may bao gồm mục tiêu của phòng thí nghiệm, các chương trình kiểm tra, lựa chọn thiết bị, bố trí không gian, đào tạo nhân viên và quản lý chất lượng. Dưới đây là một phương pháp từng bước tổng quát để lập kế hoạch và thiết lập:

 1. Xác định mục tiêu của phòng thí nghiệm và các phương pháp thử
  • Xác định mục tiêu chính của phòng thí nghiệm, liệu nó có phục vụ cho kiểm soát chất lượng nội bộ hay đáp ứng các quy định và yêu cầu của thị trường bên ngoài không?
  • Liệt kê các loại danh mục thử nghiệm cần thực hiện, bao gồm các tính chất vật lý, thành phần hóa học, thành phần sợi, độ bền, v.v.
 2. Hiểu về quy định và tiêu chuẩn:
  • Đảm bảo bạn hiểu rõ các quy định và tiêu chuẩn trong khu vực và ngành công nghiệp của bạn để đảm bảo rằng phòng thí nghiệm được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu tương ứng.
 3. Xác định không gian và bố trí phòng thí nghiệm:
  • Xác định kích thước của không gian phòng thí nghiệm dựa trên các mục kiểm tra và yêu cầu thiết bị.
  • Lập kế hoạch bố trí của phòng thí nghiệm để đảm bảo luồng làm việc hợp lý và bố trí thiết bị để cải thiện hiệu suất làm việc.
 4. Lựa chọn thiết bị phòng thí nghiệm dệt may phù hợp:
  • Chọn thiết bị phòng thí nghiệm vải phù hợp theo các mục kiểm tra, chẳng hạn như máy kiểm tra căng, máy kiểm tra hiệu suất đốt cháy, máy phổ hồng ngoại, v.v.
  • Đảm bảo rằng thiết bị đáp ứng các yêu cầu của quy định và tiêu chuẩn, và có độ chính xác và đáng tin cậy đủ.
 5. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng:
  • Thiết lập một hướng dẫn quản lý chất lượng để làm rõ các chính sách và thủ tục chất lượng của phòng thí nghiệm.
  • Triển khai hệ thống quản lý chất lượng, chẳng hạn như ISO 17025, để đảm bảo tính minh bạch và khả năng theo dõi của phòng thí nghiệm.
 6. Đào tạo nhân viên phòng thí nghiệm:
  • Đảm bảo nhân viên phòng thí nghiệm có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ bằng cách đào tạo họ về cách sử dụng đúng thiết bị kiểm tra và thực hiện các thủ tục kiểm tra.
 7. Đảm bảo bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra vải:
  • Thiết lập một chương trình bảo dưỡng thiết bị kiểm tra vải để đảm bảo hoạt động và ổn định của thiết bị.
  • Hiệu chuẩn định kỳ thiết bị kiểm tra để đảm bảo độ chính xác của kết quả kiểm tra.
 8. Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu:
  • Có một hệ thống quản lý dữ liệu để đảm bảo tính theo dõi và bảo mật của dữ liệu phòng thí nghiệm.
 9. Tiến hành Đánh giá Rủi ro:
  • Tiến hành đánh giá rủi ro trên tất cả các khía cạnh của phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng các biện pháp an toàn và môi trường được thực hiện đúng cách.
 10. Hợp tác với các tổ chức liên quan:
  • Làm việc với các cơ quan quy định liên quan, các hiệp hội ngành hoặc các tổ chức chứng nhận để có sự hỗ trợ và công nhận.

 

Điểm Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm Dệt May

 1. Yêu cầu cấu trúc:
  • Chất liệu chống cháy và chống ẩm.
  • Sàn bền, chống nước, chống trơn trượt, không bám bụi, chịu axit và ăn mòn.
  • Ánh sáng tự nhiên, tránh ánh nắng trực tiếp.
  • Dự trữ ống xả và ống nước độc lập.
  • Xử lý khí và chất lỏng độc hại đạt tiêu chuẩn thải.
 2. An toàn điện:
  • Nhiều biện pháp bảo vệ tiếp đất.
  • Tránh sử dụng dây không đúng cách thay cho dây tiếp đất.
 3. Thiết kế cửa:
  • Cửa mở vào trong, nhưng mở ra ngoài cho các khu vực nguy hiểm cao.
  • Chọn kính áp lực cho cửa.
 4. Thiết lập văn phòng:
  • Văn phòng độc lập với khu vực giám sát, trang bị bàn, ghế, máy tính và máy in.
 5. Phòng nhận mẫu:
  • Trang bị bàn làm việc nhận mẫu.
 6. Phòng dữ liệu:
  • Lưu trữ hồ sơ kiểm tra và tài liệu với biện pháp an toàn cháy nổ.
 7. Phòng kiểm tra độ bền màu ánh sáng:
  • Trang bị máy kiểm tra độ bền màu với hệ thống thông gió phù hợp.
 8. Phòng giặt:
  • Sàn chống trơn, hệ thống nước và thoát nước tốt.
  • Nguồn điện riêng cho máy giặt.
 9. Phòng phơi khô:
  • Không gian thông gió khô với móc phơi.
 10. Phòng rửa:
 • Sử dụng cho rửa dụng cụ thí nghiệm với hệ thống thông gió và thoát nước tốt.
 1. Phòng tối:
 • Dùng để đánh giá sắc độ với ánh sáng ổn định và vật liệu ít phản xạ.
 1. Phòng cân:
 • Phòng riêng cho cân phân tích, giảm rung, bụi, ánh nắng trực tiếp và khí ăn mòn.
 1. Phòng cháy:
 • Trang bị máy thử độ cháy, hệ thống hút khói và bàn thí nghiệm.
 1. Phòng lưu trữ:
 • Phòng lưu trữ mẫu và hóa chất với hệ thống thông gió và an toàn phù hợp.
 1. Phòng tiền xử lý:
 • Phòng tiền xử lý hữu cơ và vô cơ với hệ thống hút khói và thông gió.
 1. Phòng phân tích dụng cụ:
 • Yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, hệ thống thông gió và chống rung.
 1. Phòng nhiệt độ và độ ẩm cố định:
 • Kiểm soát điều kiện môi trường với hệ thống điều hòa không khí độc lập.
 1. Phòng chuẩn bị mẫu:
 • Trang bị máy may, máy cắt mẫu vải và bàn thí nghiệm.
 1. Phòng phân tích thành phần:
 • Trang bị tủ hút khói, bàn thí nghiệm và hệ thống thông gió.