Dynawash

Thử bền hàng may - hình in

Đối với các phương pháp thử nghiệm yêu cầu phải giặt nhiều lần, Dynawash sẽ đưa ra giải pháp giặt bền bỉ tiết kiệm nhiều lần so với các phương pháp giặt truyền thống.

15 phút giặt bằng Dynawash tương đương với 5 lần giặt bằng máy giặt thông thường, giảm thiểu nhiều lần giặt sấy. Kết quả sẽ giảm thiểu lượng nước và năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm nhân công và diện tích phòng lab trong khi lại tăng được năng lực thử nghiệm.

Thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau

Nhiều phương pháp thử có thể thực hiện được trên Dynawash, như thử độ bền hình in, thử độ co, thử độ kết dính của nguyên phụ liệu,…

Kết quả thực nghiệm so sánh giữa DynaWash và Wascator cho thấy 15 phút giặt bằng DynaWash tương đương với 5 chu trình giặt bằng Wascator. Bằng việc chuyển qua DynaWash chúng ta có thể tiết kiệm được nước, điện, giảm thiểu thải CO2 ra môi trường và tiết kiệm thời gian:

Lượng nước tiêu thụ:  Giảm -89%

5 x Wascator 440L ~ 1 x DynaWash 45L

Thời gian:   Tiết kiệm -90%

5 x Wascator 150mins ~ 1 x DynaWash 15mins

Năng lượng tiêu thụ:   Giảm -84%

5 x Wascator 4.5KW ~ 1 x DynaWash 0.7KW

Khí thải CO2 *:   Giảm -84%

5 x Wascator 4.5KW ~ 1 x DynaWash 0.7KW

Tính năng & Ưu điểm

A LIFETIME OF LAUNDERING

TOUCHSCREEN USER INTERFACE

MULTIPLE TESTS

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com