Tủ đèn, Hộp so màu

SPL QC

Bao gồm 7 nguồn sáng trong đó có nguồn sáng ban ngày halogen có thể điều chỉnh sáng tối được và đèn LED: CIE Daylight, Cool White Fluorescent (CWF), Incandescent “A” & 2300K/Horizon, UVA, 2 nguồn sáng huỳnh quang (chọn...