Vải bù trọng

Cotton Ballast – ISO 6330 – Type I
Polyester Makeweights (300×300 ±30mm) 40g
Polyester Makeweights (210×210 ±10mm) 50± 5g
Polyester Makeweights (300×300 ±30mm) 35g (±3g)

Tính năng & Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com