Bền màu ánh sáng


Q: Phương pháp thử nào liên quan đến thời gian, phương pháp nào liên quan đến kết quả tham chiếu Len xanh?

A: Phần lớn các tiêu chuẩn dựa trên len xanh, trong khi các tiêu chuẩn trong ngành ô tô dựa trên lượng bức xạ (thời gian). Bức xạ có kiểm soát được dung trong phương pháp thử này, sử dụng một đồng hồ đo bức sóng như James Heal’s SolarSens. ISO 105 B02 – Method 5 cũng tham chiếu lượng bức xạ.

Q: Tần suất thay thể đèn Xenon Lamps, Kính lọc KG1 Filters, Borosilicate Cylinder và bộ lọc khí Air Filters?

A: Đèn: thay khoảng 1500 giờ khi chạy phương pháp ISO 105 B02 A1
KG1 Filters: thay 3500 giờ
Borosilicate Cylinder: Không có quy định vòng đời, chỉ cần giữ sạch và không trầy xước, hư hỏng
Bộ lọc khí tùy thuộc vào môi trường

Q: Giải thích sự khác biệt chính giữa ISO 105 B02 Method 2 và Method 5?

A: Method 2 dùng Len xanh, được mô tả trong tiêu chuẩn như saus, ‘dùng khi một số lượng mẫu lớn cần được thử đồng thời. Phương pháp này cho phép một số lượng mẫu có độ bay màu khác nhau được thử với cùng một bộ len xanh chuẩn tham chiếu. Phương pháp 5 dựa trên lượng bức xạ (thời gian) như tiêu chuẩn miêu tả “Phương pháp này thích hợp để kiểm tra độ phợp chuẩn theo mức bức xạ quy định trước”.