Thử bền màu ánh sáng

Phương pháp này là một phương thức phổ biến được sử dụng gần đây để xác định độ bền màu ánh sáng của vải. Mẫu vải được đặt dưới nguồn sáng nhân tạo được mô phỏng như ánh sáng mặt trời, đèn Xenon hoặc Carbon được dùng để tạo ra ánh sáng nhân tạo đó.