Phép thử độ giãn đàn hồi được sử dụng để xác định độ co giãn, thoải mái và độ đàn hồi của vải, để hiểu rõ hơn khả năng phục hồi của vải 

Độ giãn đàn hồi

Phép thử độ giãn đàn hồi được sử dụng để xác định độ giãn, thoải mái và độ đàn hồi của vải, để hiểu rõ hơn khả năng phục hồi của vải 

Tiêu chuẩn

ISO 14704-1, Adidas 4.27

ASTM D4964, HBI PD006

DS 275

Đăng ký để được tư vấn

  • Hotline 0938 078 338
  • Email info@thachanhvang.com